Mittaustarvike Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat maan- ja  rakennusmittauksiin liittyvät mittaus- ja merkkaustarvikkeet.

Toimitamme mm. kiinteistötoimituksissa tarvittavat SFS 4940-standardin mukaiset rajamerkit;

SFS 4940-standardin mallin 1 mukaista, ilman näkyvöityskappaletta oleva putkipyykki (saa käyttää asemakaava-alueella tontin, rakennuspaikan ja yleisen alueen rajalla).

SFS 4940-standardin mallin 2 mukaisella näkyvöityskappaleella varustettu putkipyykki tai tankopyykki (saa käyttää asema- ja rantaasemakaava-alueella sekä muualla rakennuspaikan rajalla, tien varressa ja pellolla).

SFS 4940-standardin mallin 3 mukaisella näkyvöityskappaleella varustettu putkipyykki tai tankopyykki (saa käyttää kaikilla rajoilla).

Valikoimissamme myös mm. merkkausmaalit, sihtilaput yms. tarvikkeet.